.
.
.
.
Đá cắt inox 105x1.0x16mm - Expert for Inox
- Mã SP: 2608901468
- Đường kính ngoài: 105mm
- Đường kính trong: 16mm
- Độ dày: 1mm
0 ₫ 0.0 VND
Đá cắt inox 105x1.0x16mm - Standard for Inox
- Mã SP: 2608603413
- Đường kính ngoài: 105mm
- Đường kính trong: 16mm
- Độ dày: 1mm
0 ₫ 0.0 VND
Đá cắt inox 125x1x22.2mm - Expert for Inox
- Mã SP: 2608600549
- Đường kính ngoài: 125mm
- Đường kính trong: 22.2mm
- Độ dày: 1mm
0 ₫ 0.0 VND
Đá cắt inox 125x2x22.2mm - Expert for Inox
- Mã SP: 2608600094
- Đường kính ngoài: 125mm
- Đường kính trong: 22.2mm
- Độ dày: 2mm
0 ₫ 0.0 VND
Đá cắt inox 150x1.6x22mm - Expert for Inox
- Mã SP: 2608603405
- Đường kính ngoài: 150mm
- Đường kính trong: 22mm
- Độ dày: 1.6mm
0 ₫ 0.0 VND
Đá cắt inox 180x2x22.2mm - Expert for Inox
- Mã SP: 2608600095
- Đường kính ngoài: 180mm
- Đường kính trong: 22.2mm
- Độ dày: 2mm
0 ₫ 0.0 VND
Đĩa cắt sắt kim cương 100mm
- Mã SP: 2608900531
- Đường kính ngoài: 105mm
- Đường kính lỗ trục: 20mm và lông đền chuyễn 16mm
- Độ dày lưỡi: 8mm
- Ứng dụng: cắt đa năng các loại vật liệu
0 ₫ 0.0 VND
Đá cắt 100x1.2x16mm (sắt) - Standard for Metal
- Mã SP: 2608600266
- Đường kính ngoài: 100mm
- Đường kính trong: 16mm
- Độ dày lưỡi: 1.2mm
0 ₫ 0.0 VND
Wood saw blade 85x15mm T20 Bosch - 2608643071
- Product code: 2608643071
- Saw blade diameter: 85mm
- Core diameter: 15mm
- Number of teeth: 20 teeth
0 ₫ 0.0 VND
Wood saw blade 100mm T40 Bosch - 2608642967
- Product code: 2608642967
- Saw blade diameter: 100mm
- Core diameter: 20mm
- Number of teeth: 40 teeth
0 ₫ 0.0 VND
Wood saw blade 110x20mm T40 Bosch - 2608644190
- Product code: 2608644190
- Saw blade diameter: 110mm
- Core diameter: 20mm
- Number of teeth: 40 teeth
- Tooth thickness: 1.8 mm
- Blade thickness: 1.0 mm
0 ₫ 0.0 VND
Wood saw blade 125x20mm T40 Bosch - 2608644191
- Product code: 2608644191
- Saw blade diameter: 125mm
- Core diameter: 20mm
- Number of teeth: 40 teeth
- Tooth thickness: 1.8 mm
- Blade thickness: 1.0 mm
0 ₫ 0.0 VND
Wood saw blade 160x25.4mm T40 Bosch - 2608642971
- Product code: 2608642971
- Saw blade diameter: 160mm
- Core diameter: 25.4mm
- Number of teeth: 40 teeth
- Disc body thickness: 1.4 mm
- Alloy part thickness: 2mm
0 ₫ 0.0 VND
Wood saw blade 160x25.4mm T60 Bosch - 2608642972
- Product code: 2608642972
- Saw blade diameter: 160mm
- Core diameter: 25.4mm
- Number of teeth: 60 teeth
- Disc body thickness: 1.4 mm
- Alloy part thickness: 2mm
0 ₫ 0.0 VND
Wood saw blade 184x25.4mm T30 Bosch - 2608642983
- Product code: 2608642983
- Saw blade diameter: 184mm
- Core diameter: 25.4mm
- Number of teeth: 30 teeth
- Disc body thickness: 1.4 mm
- Alloy part thickness: 2mm
0 ₫ 0.0 VND
Wood saw blade 184x25.4mm T40 Bosch - 2608642984
- Product code: 2608642984
- Saw blade diameter: 184mm
- Core diameter: 25.4mm
- Number of teeth: 40 teeth
- Disc body thickness: 1.4 mm
- Alloy part thickness: 2mm
0 ₫ 0.0 VND
Wood saw blade 184x25.4mm T60 Bosch - 2608642985
- Product code: 2608642985
- Saw blade diameter: 184mm
- Core diameter: 25.4mm
- Number of teeth: 60 teeth
- Disc body thickness: 1.4 mm
- Alloy part thickness: 2mm
0 ₫ 0.0 VND
Wood saw blade 235x30mm T40 Bosch - 2608642999
- Product code: 2608642999
- Saw blade diameter: 235mm
- Core diameter: 30mm
- Number of teeth: 40 teeth
- Blade thickness: 1.5 mm
- Tooth thickness: 2.2mm
0 ₫ 0.0 VND
Wood saw blade 235x30mm T60 Bosch - 2608643000
- Product code: 2608643000
- Saw blade diameter: 235mm
- Core diameter: 30mm
- Number of teeth: 60 teeth
- Blade thickness: 1.5 mm
- Tooth thickness: 2.2mm
0 ₫ 0.0 VND
Wood saw blade 254x25.4mm T40 Bosch - 2608643001
- Product code: 2608643001
- Saw blade diameter: 254mm
- Core diameter: 25.4mm
- Number of teeth: 40 teeth
- Disc body thickness: 1.8mm
- Alloy part thickness: 2.5mm
0 ₫ 0.0 VND