.
.
.
.
Kìm bấm cose Juli HSC 86-4A
HSC8 6-4A / Juli
- Chiều dài: 175mm
- Trọng lượng: 0.39kg
- Khả năng uốn: 0.25-6 mm2
0 ₫ 0.0 VND
Kìm bấm cose Juli HD-50L phi5.5-50mm
HD-50L / Juli
- Chiều dài: 365mm
- Trọng lượng: 0.8kg
- Khả năng uốn: 5.5-50 mm2
0 ₫ 0.0 VND
Kìm bấm cose Juli HD-25L phi5.5-25mm
HD-25L / Juli
- Chiều dài: 350mm
- Trọng lượng: 0.7kg
- Khả năng uốn: 5.5-25 mm2
0 ₫ 0.0 VND
Kìm bấm cose Juli HD-16L phi1.25-16mm
HD-16L / Juli
- Chiều dài: 280mm
- Trọng lượng: 0,47kg
- Phạm vi uốn: 1.25-16 mm2
0 ₫ 0.0 VND