.
.
.
.
Máy Bắn Ghim Dùng Hơi AT422AZ
AT422AZ / Makita 
- Khả năng:
+ Chiều dài đinh 10-22 mm
+ Rộng: 1.14 mm
+ Cỡ đinh: 20 Ga
+ Dây: 0.58 mm 
- Khả năng chứa đinh: 100 cái 
- Kích thước: 250x55x180 mm 
- Trọng lượng: 1.3 Kg 
- Áp lực vận hành: 60-100 MPa (4-7 PSI) 
0 ₫ 0.0 VND
Máy Bắn Ghim Dùng Hơi AT1022AZ
AT1022AZ / Makita 
- Khả năng: Chiều dài đinh 10-22 mm, Cỡ đinh: 18 Ga 
- Khả năng chứa đinh: 100 cái 
- Kích thước: 250x55x180 mm 
- Trọng lượng: 1.3 Kg 
- Áp lực vận hành: 0.45 MPa (65 PSI) 
0 ₫ 0.0 VND
Máy Bắn Đinh Dùng Pin (35MM)(18V) - DFN350Z
DFN350Z / MAKITA
- Kích thước đinh: Chiều dài 15-35 mm; Thước đo: 18Ga
- Trọng lượng: 2,1 - 2,4 kg 
- Kích thước:  
+ Với pin  BL1815N / BL1820B: 240x79x228 mm 
+ Với pin  BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 257x79x228 mm
- Dung tích ổ nạp đinh: 110 chiếc
- Độ rung/Tốc độ rung: 2,5 m/s² trở xuống
- Hộp pin tương thích: BL1815 / BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B
(Sản phẩm không bao gồm pin, sạc)
0 ₫ 0.0 VND
Máy Bắn Đinh Dùng Hơi AF504Z
AF504Z / Makita 
- Khả năng: Chiều dài đinh 15-50 mm 
- Khả năng chứa đinh: 110 cái 
- Kích thước: 253x52x225 mm 
- Trọng lượng: 1.5 Kg 
- Áp lực vận hành: 0.39-0.69 MPa (60-100 PSI) 
0 ₫ 0.0 VND
Máy Bắn Đinh Dùng Hơi AF353
AF353 / Makita 
- Khả năng: Chiều dài đinh 15-35 mm ; Cở đinh: 23 Ga 
- Khả năng chứa đinh: 130 cái 
- Kích thước: 208x66x191 mm 
- Trọng lượng: 0.9 Kg 
- Áp lực vận hành: 0.45-0.69 MPa (65-100 PSI) 
0 ₫ 0.0 VND
Máy Bắn Đinh Dùng Hơi AF301Z
AF301Z / Makita 
- Khả năng: Chiều dài đinh 10-30 mm; Khổ đinh 2mm
- Khả năng chứa đinh: 110 cái 
- Kích thước: 250x55x195 mm 
- Trọng lượng: 1.3 Kg 
- Áp lực vận hành: 0.39-0.69 MPa (60-100 PSI) 
0 ₫ 0.0 VND
Máy Bắn Đinh Dùng Hơi AF201Z
AF201Z / Makita 
- Khả năng: Chiều dài đinh 12-25 mm 
- Khả năng chứa đinh: 100 cái
- Kích thước: 240x45x170 mm 
- Trọng lượng: 0.9 Kg 
- Áp lực vận hành: 0.44-0.86 MPa (65-125 PSI) 
0 ₫ 0.0 VND
Máy Bắn Đinh Cuộn PALLET Dùng Hơi AN902
AN902 / Makita 
- Khả năng: Chiều dài đinh 45-92 mm, rộng: 2.2-3.3 mm 
- Khả năng chứa đinh: 150-300 cái 
- Kích thước: 312x131x331 mm 
- Trọng lượng: 3.5 Kg 
- Áp lực vận hành: 0.49-0.83 MPa (70-120 PSI) 
0 ₫ 0.0 VND
Máy Bắn Đinh Cuộn PALLET Dùng Hơi AN760
AN760 / Makita 
- Khả năng: Chiều dài đinh 45-75 mm, rộng: 2.3-3.3 mm 
- Khả năng chứa đinh: 200-300 cái 
- Kích thước: 312x131x331 mm 
- Trọng lượng: 3.2 Kg 
- Áp lực vận hành: 0.49-0.83 MPa (70-120 PSI) 
0 ₫ 0.0 VND
Máy Bắn Đinh Cuộn PALLET Dùng Hơi AN560
AN560 / Makita 
- Khả năng: Chiều dài đinh 27-50 mm, rộng: 2.1 mm 
- Khả năng chứa đinh: 350-400 cái 
- Kích thước: 300x127x280 mm 
- Trọng lượng: 2 Kg 
- Áp lực vận hành: 0.49-0.78 MPa (70-115 PSI) 
0 ₫ 0.0 VND