.
.
.
.
0 ₫ 0.0 VND
Quần Kaki TC may túi hộp
Chất liệu: Vải kaki TC
Quần may túi hộp
0 ₫ 0.0 VND
Quần Kaki TC may thường
Chất liệu: Vải kaki TC
Màu sắc: Bảng vải 59 màu
0 ₫ 0.0 VND
Quần Kaki TC màu đặc biệt may thường (số 38, 45-47, 49, 51-53)
Quần Kaki TC may thường
- Chất liệu: Vải kaki TC
- Màu sắc: Bảng vải 59 màu
- Size: 4, 5, 6, 7, 8,... (tương đương S, M, L, XL, 2XL,...)
- Nhận may, in, thêu theo mẫu
0 ₫ 0.0 VND
Quần Kaki NTT may túi hộp
Chất liệu: vải Kaki NTT
Quần may túi hộp
Bảng vải 24 màu đa dạng
0 ₫ 0.0 VND
Quần Kaki NTT may thường
Quần Kaki NTT màu đậm may thường*
Chất liệu: Vải kaki NTT 65/35
Màu sắc: Bảng vải 24 màu
Size: 4, 5, 6, 7, 8,... (tương đương S, M, L, XL, 2XL,...)
Nhận may, in, thêu theo mẫu
0 ₫ 0.0 VND
Quần Kaki NTT màu đặc biệt may thường (Số 1, 20, 26, 28, 37, 40, 48)
Quần Kaki NTT may thường
- Chất liệu: Vải kaki NTT
- Màu sắc: Bảng vải 24 màu
- Size: 4, 5, 6, 7, 8,... (tương đương S, M, L, XL, 2XL,...)
- Nhận may, in, thêu theo mẫu
0 ₫ 0.0 VND
Quần Jean
Quần Jean/VN*
- Vải Jean
- Có túi hộp
0 ₫ 0.0 VND
Bộ vải Si may túi hộp
Bộ vải Si may túi hôp/ VN
- Chất liệu: Vải si
- Màu sắc: đa dạng
- Nhận may theo mẫu
0 ₫ 0.0 VND
Bộ vải Si may thường
Bộ vải Si may thường / VN
- Chất liệu: Vải si
- Màu sắc: đa dạng
- Nhận may theo mẫu
0 ₫ 0.0 VND
Bộ vải Si may kỹ
Bộ vải Si may kỹ / VN
- Chất liệu: Vải si
- Màu sắc: đa dạng
- Nhận may theo mẫu
0 ₫ 0.0 VND
Bộ vải Si màu đặc biệt may thường (Số 12, 34, 34A, màu đen )
Bộ vải Si may thường/ VN
- Chất liệu: Vải si
- Màu sắc: đa dạng
- Nhận may theo mẫu
0 ₫ 0.0 VND
Jeans clothes
Jeans set/VN*
- Jeans
- Long sleeve shirt with 2 chest pockets
0 ₫ 0.0 VND
Bộ Kaki TC may túi hộp
Bộ kaki TC quần may túi hộp/Việt Nam*
- Chất liệu: vải kaki Thành Công
- May theo các cỡ số (4,5,6,7)
- Màu sắc: bảng vải 59 màu
0 ₫ 0.0 VND
Bộ Kaki TC may thường
QA.kaki TC/Việt Nam*
- Chất liệu: vải kaki Thành Công
- May theo các cỡ số (4,5,6,7)
- Màu sắc: bảng vải 59 màu
0 ₫ 0.0 VND
Bộ Kaki TC may kỹ
Bộ kaki TC may kỹ/Việt Nam*
- Chất liệu: vải kaki Thành Công
- May theo các cỡ số (4,5,6,7)
- Màu sắc: bảng vải 59 màu
0 ₫ 0.0 VND
Bộ Kaki TC màu đặc biệt may thường (số 38, 45-47, 49, 51-53)
Bộ kaki TC/Việt Nam*
- Chất liệu: vải kaki Thành Công
- May theo các cỡ số (4,5,6,7)
- Màu sắc: bảng vải 59 màu
0 ₫ 0.0 VND
Bộ Kaki pangrim
Bộ Kaki pangrim*
- Chất liệu: Vải kaki pangrim
- Màu sắc: Xanh đen
- Size: 4, 5, 6, 7, 8,… (tương đương S, M, L, XL, 2XL,…)
0 ₫ 0.0 VND
Bộ Kaki NTT màu đặc biệt may thường
Quần áo Kaki NTT may thường
- Chất liệu: Vải kaki NTT 65/35
- Màu sắc: Bảng vải 24 màu
- Size: 4, 5, 6, 7, 8,... (tương đương S, M, L, XL, 2XL,...)
- Nhận may, in, thêu theo mẫu
0 ₫ 0.0 VND