.
.
.
.
Anbaco K23 glass is chemical/dust/paint resistant
K.23 / Anbaco (Vietnam)
- The glasses frame is made of PVC with foam padding to make it comfortable to wear and create a tight seal.
- The glasses are made of glass, so they are not blurred by chemicals or scratched, and are easy to clean when dirty.
- Product manufactured by An Bac company
0 ₫ 0.0 VND
Taiwan Longdar SG212-56 sealed-style flexible glass
SG212 / Longdar (Taiwan)
- Glass frames made of PVC plastic
- Transparent polycarbonate lenses, highly scratch-resistant
- Highly resistant to dust and impact, liquid chemicals and splashes from all sides into the eyes
- There are vent holes directly on the top of the frame on the glasses frame, helping to ventilate air
- Meets standards: ANSI Z87.1, CE EN166 B
0 ₫ 0.0 VND
Taiwan Longdar SG-204 sealed-style flexible glass
SG-204 / Longdar (Taiwan)
- Glass frames made of PVC plastic
- Transparent and scratch-resistant Polycarbonate lenses
- Prevents dust, liquid chemicals and splashes from all directions from entering the eyes
- Beneath the glasses frame there are indirect vents for ventilation.
- Meets ANSI Z87.1 standard
0 ₫ 0.0 VND
Taiwan Longdar SG-203 sealed-style flexible glass
SG203 / Longdar (Taiwan)
- Glass frames are made of PVC plastic, good mechanical impact resistance.
- Transparent and scratch-resistant Polycarbonate lenses
- Anti-dust, Anti-dust, Anti-impact, Anti-liquid chemicals and splashes from all sides into the eyes
- Underneath the glasses frame there are indirect vents for ventilation. Anti-impact, Anti-dust.
- Meets ANSI Z87.1 standard
0 ₫ 0.0 VND
Taiwan Longdar SG-223 sealed-style flexible glass
SG-223 / Longdar - Taiwan
- Meets standards: ANSI Z87.1
- Indirect vents clean the body
- Anti-chemical splash.
- Anti-impact, anti-dust
- Anti-scratch & Anti-fog
0 ₫ 0.0 VND
Taiwan Longdar SG-201 sealed-style flexible glass
SG-201 / Longdar (Taiwan)
- Glass frames made of PVC plastic
- Transparent polycarbonate lenses
- Prevents dust, splashes, and liquid chemicals from entering the eyes from all directions
- There are round holes on the frame for ventilation.
0 ₫ 0.0 VND
Taiwan Longdar SG-234 sealed-style flexible glass
SG-234 / Longdar (Taiwan)
- Glass frames made of PVC plastic
- Transparent Polycarbonate lenses are highly impact-resistant and scratch-resistant
- Prevents dust, hard pieces, and liquid chemicals from splashing from all sides
- Beneath the glasses frame there are indirect vents for ventilation.
- Meets ANSI Z87.1 standard
0 ₫ 0.0 VND
Taiwan Longdar SG-271 sealed-style flexible glass , 180 degree wide vision
SG-271 / Longdar (Taiwan)
- Glass frames made of PVC plastic
- Seamless glasses with curved structure help wide viewing range, made of transparent Polycarbonate with high impact and scratch resistance
- Prevents dust, hard pieces, and liquid chemicals from splashing from all sides
- Beneath the glasses frame there are indirect vents for ventilation.
0 ₫ 0.0 VND
Taiwan Longdar SG-232 sealed-style flexible glass
SG-232 / Longdar (Taiwan)
- Glass frames made of PVC plastic
- Transparent Polycarbonate lenses are highly impact-resistant and scratch-resistant
- Prevents dust, hard pieces, and liquid chemicals from splashing from all sides
- Beneath the glasses frame there are indirect vents for ventilation.
- Meets ANSI Z87.1: 2010 standards
0 ₫ 0.0 VND
3M 1621 Glasses
1621 / 3M
– Vật liệu Polycarbonate (Ngăn tia UV 99.9%)
– Dây quai thun co giãn
- Tiêu Chuẩn: ANSI Z87.1 – 2015 (Chống tác động)
- Hệ thống thông hơi gián tiếp hạn chế nóng ẩm bên trong kính; Lớp phủ chống đọng sương; Phù hợp khi đeo cùng các loại kính thuốc: kính cận, viễn, lão
0 ₫ 0.0 VND
Double Shield SG90A glass is flexible and sealed
SG-90A / Double Shield
- Glass frames made of PVC plastic
- Transparent polycarbonate lenses
- Prevents dust, splashes, and liquid chemicals from entering the eyes from all directions
- There are round holes on the frame for ventilation.
0 ₫ 0.0 VND
Softgle Comfort flexible glass is chemical resistant
Softgle Comfort - CNS (Korea)
-Weight: 84g
- Size: 20.5cm x 7cm
- Material: PC, PVC, EPDM + PU, Nylon
- Anti-dust, anti-liquid chemical splash glasses, anti-steam and anti-scratch coated lenses
- Designed to hug the face, soft, painless glasses cushion, adjustable strap
0 ₫ 0.0 VND
Softgle Zero flexible glass resists chemical splashes
Softgle Zero - CNS (Korea)
-Weight: 86g
- Size: 20.5cm x 7cm
- Material: PC, PVC, Latex, Nylon, PP
- Anti-dust, anti-liquid chemical splash glasses, anti-vapor, anti-scratch, anti-UV coated lenses
- Designed to hug the face, soft, painless glasses cushion, adjustable strap, 2 dehumidifying boxes
0 ₫ 0.0 VND
Korean Softgle Air eye protection glasses
Softgle Air - CNS (Korea)
-Weight: 8g
- Size: 11cm x29cm
- Material: PET, EPDM + PU, Poly, Metal
- Anti-dust, anti-splash glasses, anti-steam coated lenses
- Designed to hug the face, soft, painless glasses cushion, adjustable strap
0 ₫ 0.0 VND
Kính dẻo K23
Kính K23 / Anbaco - VN
- Kính dẻo kiểu kín, bảo vệ mắt khỏi giọt bắn và các mảnh văng gây nguy hiểm.
- Phù hợp các ngành nghề cần bảo hộ như tránh: bụi sơn, bụi gỗ, hóa chất lỏng văng bắn,.....
- Quai đeo điều chỉnh linh hoạt, kính có đệm mút êm, không gây đau mắt
0 ₫ 0.0 VND