.
.
.
.
A2 - Seat belt, 1 small hook
AT831 / Hoa Binh (Vietnam)
- Material: 40mm polyester rope
- Belly type, with back padding, 2 D buckles
- Flat hanging rope 1.5 meters long, attached with a small steel hook with a mouth opening of 20mm
- Bearing load 1600kg
- Weight: 0.9 kg
0 ₫ 0.0 VND
A2 - Seat belt, 1 large hook
AT833 / Hoa Binh (Vietnam)
- Material: 40mm polyester rope
- Belly type, with back padding, 2 D buckles
- Flat hanging rope 1.5 meters long, attached with a large steel hook with mouth opening of 50mm
- Bearing load 1600kg
- Weight: 1.2 kg
0 ₫ 0.0 VND
Safety belt SABU-1204, 1 aluminum hook, with retractable box
SABU-1205-1 / SSEDA-HQ
- Dây nịt loại bản. Dây ngực có chốt cài tháo rời hoặc lắp vào dễ dàng.
- Dây bụng có kết cấu đặc biệt, rất chắc chắn, tháo rời hoặc lắp vào dễ dàng..
- Chất liệu dây treo: Sợi tổng hợp 1200x23, 4x2,8, bấm nút tự động rút dây
- Sản phẩm được thiết kế đẹp, vừa vặn, rất dễ thao tác khi mang.
- Một móc nhôm cỡ 50, sợi dệt tổng hợp có chống sốc
- Độ bền tĩnh >15kN
0 ₫ 0.0 VND
0 ₫ 0.0 VND
Sseda seat belt #1321 box sling, aluminum hook (SA-1204)
(SA-1204)/ Sseda -Korea
- Key hook: Alloy size 50, load capacity 1,500kg
- Belly lock: 2.3mm thick alloy, payload >1500kg
- Ring D: 4.3mm thick alloy, load capacity > 1500kg
- Cage lock: Alloy, 2mm diameter, load capacity > 1500kg
- Anti-fall link: 2.3mm thick alloy, load capacity >1500kg
- Body ligament: Ultra-light synthetic fiber, load capacity >1800kg
- Hanging rope: Super light synthetic fiber, load capacity >2200kg
- Joint strength: >1500kg
0 ₫ 0.0 VND
HB A1 seat belt with small hook
AT831 / Hoa Binh (Vietnam)
- Material: 40mm polyester rope
- Belly type, with back padding, 2 D buckles
- Flat hanging rope 1.5 meters long, attached with a small steel hook with a mouth opening of 20mm
- Weight: 0.9 kg
0 ₫ 0.0 VND
HB A1 seat belt with large hook
AT833 / Hoa Binh (Vietnam)
- Material: 40mm polyester rope
- Belly type, with back padding, 2 D buckles
- Flat hanging rope 1.5 meters long, attached with a large steel hook with mouth opening of 50mm
- Weight: 1.2 kg
0 ₫ 0.0 VND
Hanko/Shinco seat belt 1 small hook
Shinco 1 / Vietnam*
- Material: 40mm polyester rope
- Belly type, with back cushion, 2 D buckles, 1 small buckle to hang tools
- Flat hanging rope can be adjusted in length to 1.5 meters (excluding hook)
- Equipped with a small hook with a mouth opening of 20mm
- Load capacity: 1600kg
- Weight: 1.5 kg
0 ₫ 0.0 VND
DAT Hanko/Shinco 1 móc lớn
Schinco 2 / Việt Nam*
- Chất liệu: dây polyester bản 40mm
- Loại đeo bụng, có đệm lưng, có 2 khoá D, 1 khoá nhỏ treo dụng cụ
- Dây treo  bản dẹp có thể điều chỉnh chiều dài đến 1,5 mét (không tính móc)
- Có gắn móc lớn độ mở miệng 50mm
- Chịu tải: 1300kg
0 ₫ 0.0 VND
ADELA CH-4502 mountain climbing harness
CH-4502 / ADELA - Taiwan
- 45mm wide belt
- The ankle strap is easy to adjust and the length is reasonable. The waist belt is padded and easy to adjust. Elastic thigh straps are easy to detach, comfortable and pressure-resistant.
0 ₫ 0.0 VND
Bộ dây AT Richtem 1 moc
Richtem 1/VN*
- 1 dây đệm lưng có gắn các móc treo thuận tiện khi làm việc trên cao.
- Dây quàng trụ bản dẹp, 1 móc thép và 1 khóa điều chỉnh chiều dài dây.
0 ₫ 0.0 VND
Adela H-32 safety harness for construction
H-32 / Adela (Taiwan)*
- Material: polyester rope, steel hook
- 45mm wide belt, 1.2 meters long, with 2 D-buckles attached, 2 length-adjustable buckles to fit waist size
- Hanging rope : Diameter 14 mm, length 1.5 meters
- Comes with 1 tool bag.
- EN362 - EN354 standards
0 ₫ 0.0 VND
Adela H-31 safety harness for construction
H-31 / ADELA - Taiwan
- Material: polyester rope, steel hook
- The belt is 1.2 meters long and 50mm wide
- Lanyard 1.5 meters long, 14mm diameter connected to large keychain H-3101
- Open lock size: 51mm
- Comes with 1 tool bag.
0 ₫ 0.0 VND
Full Body Safety Harness HKW4505 Adela, Thigh Straps Only
**HKW-4505 / ADELA - Taiwan**
- Material: polyester
- 45mm straps with D-ring on the back for attaching a lanyard
0 ₫ 0.0 VND
Adela full body seat belt, thigh belt HKW4505.1Q
HKW-4505 / ADELA - Taiwan
- Material: polyester
- 45mm version, rear has D buckle to attach hanging strap
0 ₫ 0.0 VND