.
.
.
.
INGCO White Rubber Hammer - HRUH8308
HRUH8308/Ingco
- Weight: 8oz / 220g
- Natural rubber, soft type
- Uniquely designed fiberglass handle
- Soft and flexible hammer head: 220 g - 40/T
- Widely used in industry, manufacturing, repair, assembly, mechanical engineering,...
0 ₫ 0.0 VND
INGCO hatchet hammer - HAXS206001
HAXS206001/INGCO
- Weight: 600g
- Drop forged hammer head
- Heat treatment, 45 carbon steel with outstanding advantages of hardness, high ductility, and resistance to high pressure and high temperatures.
- Uniquely designed fiberglass handle
- Hammer length: 390 mm
- Pack according to label
0 ₫ 0.0 VND
INGCO hatchet hammer - HAX0208008
HAX0208008/INGCO
- Material: Carbon steel 45 with outstanding advantages of hardness, high ductility, and resistance to high pressure and high temperatures.
- Drop forged hammer head
- Uniquely designed fiberglass handle
- Good heat resistance
- Heavy hammer head: 800g -12/T
- Hammer length: 390 mm
0 ₫ 0.0 VND
Claw hammer INGCO - HCHS8016
HCHS8016/INGCO
- Weight: 16oz / 450g
- Drop forged hammer head
- Heat treatment, 45 carbon steel with outstanding advantages of hardness, high ductility, and resistance to high pressure and high temperatures.
- Uniquely designed fiberglass handle
- Pack according to label
0 ₫ 0.0 VND
INGCO Hexagonal Hammer - HSTHS81000
HSTHS81000/INGCO
- Weight: 1000g
- Drop forged hammer head
- Heat treatment, 45 carbon steel with outstanding advantages of hardness, high ductility, and resistance to high pressure and high temperatures.
- Uniquely designed fiberglass handle
- Pack according to label
0 ₫ 0.0 VND
INGCO Square and Flat Head Nail Hammer - HMHS83001
HMHS83001/Ingco
- Weight: 300g
- Heat treatment of forging drop hammer head.
- Hammer head is made from 45 carbon steel, high durability and excellent impact resistance.
- Uniquely designed, durable fiberglass handle.
- Light weight, ensuring flexibility and providing a comfortable feeling when used for many hours.
0 ₫ 0.0 VND
INGCO Ball Head Hammer - HBPHS8016
HBPHS8016/INGCO
- Weight: 16oz / 450g
- Drop forged hammer head
- Heat treatment, 45 carbon steel with outstanding advantages of hardness, high ductility, and resistance to high pressure and high temperatures.
- Uniquely designed fiberglass handle
- Pack according to label
0 ₫ 0.0 VND
Personal hammer Century 1kg
Century SD-BV-1000 / China*
- Specification: 1000g
- Total weight: 1.2Kg
- Hammer head size: 36mm
- Total length: 358 mm
- Hammer head height: 135mm
- Hammer head is made of high-quality steel, resistant to high pressure
- The hammer head is covered with anti-rust paint, shiny and sharp
- The hammer handle is made from natural wood, good, light, and treated with anti-termite process
0 ₫ 0.0 VND
Búa phá kính thoát hiểm có đèn
- Chất liệu : ABS, thép mạ kẽm
- Chiều dài 21 cm
- Đường kính 4 cm
- Màu sắc : Đỏ
- Độ sáng : Nhấp nháy bằng 9 bóng đỏ
- Độ sáng của đèn : 3000-5000 MCD
- Đi- ốt chiếu sáng : Độ sáng trắng rõ rệt
- Điện áp hoạt động : 3,7 V
- Nguồn cung cấp điện : Pin 2.AA
- Âm thanh báo động : 92 DB
- Đèn : 1WLED
- Trọng lượng : 150g
0 ₫ 0.0 VND
Personal hammer Century 0.5kg
Century/China
- Specification: 500g
- Total weight: 590g
- Hammer head size: 27x27mm
- Total length: 317mm
- Hammer head height: 115mm
- Hammer head is made of high-quality steel, resistant to high pressure
- The hammer head is covered with anti-rust paint, shiny and sharp
- The hammer handle is made from natural wood, good, light, and treated with anti-termite process
0 ₫ 0.0 VND