.
.
.
.
Russian filter - synthetic 460 A2B2E2K2
DOTpro 460+ A2B2E2K2 / Sorbent (Rusia)
- Use with MAG full mask to create respiratory protection against organic, inorganic, acid vapors, toxic ammonia gas in the air (Can be used with European full mask )
- The product meets the criteria according to European standards EN 14387:2004 + A1 2008.
0 ₫ 0.0 VND
Russian Ammonia 460K3 filter
DOTpro 460 K3 / Sorbent - Russia
- Use with MAG full mask to create respiratory protection against toxic ammonia gas in the air.
(Can be used with European full face masks)
- The product meets the criteria according to European standards EN 14387:2004 + A1 2008, including:
+ The protective effect time when tested with ammonia concentration of 7 mg/liter is 60 minutes
+ The resistance when an air flow of 30 liters/minute passes through is 140Pa
+ Weight 400g (20% lighter than EN standard regulations)
0 ₫ 0.0 VND
Russian - organic filter 320 A2P3 RD
DOTpro 320 A2P3 RD / Sorbent
- Multi-purpose filter suitable for use with full-face masks to protect respiratory organs from exposure to toxic gases and organic vapors with boiling temperatures > 65 ° C, dust, paint dust,...
- Filter is designed for use with MAG gas masks
- Filter complies with EN 14387.
0 ₫ 0.0 VND
Russian-synthetic filter 320 A2B2E2P3 RD
320 A2B2E2P3/Sobent (Nga)
- Sử dụng với mặt nạ toàn phần MAG để tạo thành bộ bảo vệ hô hấp chống hơi độc hữu cơ, vô cơ, hơi a-xít (Có thể sử dụng với mặt nạ toàn phần châu Âu )- Ngoài khả năng lọc hơi khí độc, phin lọc này có tính năng lọc bụi ở mức gần như tuyết đối - mức P3 ( 99,95% ) và có thể tái sử dụng - Sản phẩm đạt chỉ tiêu theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 14387:2004 + A1 2008.
0 ₫ 0.0 VND
Russian composite filter - DOTPro 320 A2B2E2K2P3 RD
DOTPro 320 A2B2E2K2P3 RD / Sorbent - Russia
- Protects respiratory organs from harmful gases, vapors and particles.
- Protection from the following harmful substances: Combination of organic gases and vapors with boiling point > 65C;
Gases, inorganic vapors and acids; Ammonia and its organic derivatives; Very small dust.
- Meets standards: EN 14387
0 ₫ 0.0 VND
Toxic gas filter 3M 6004
Filter 6004 / 3M (USA-Korea)
- Use to filter Ammonia and Methylamine gas
- Use with half masks or full masks of 3M™ 6000, 7000 and FF-400 series.
- Meets CSA Z94.4 and OH&ESD standards
0 ₫ 0.0 VND
Toxic gas filter 3M 6003
Filter 6003 / 3M-USA
- Use to filter toxic organic vapors and acid gases
- Meets CSA Z94.4 and OH&ESD standards
0 ₫ 0.0 VND
3M 6002 filter
3M-6002 (USA-Korea)
- Use to filter toxic acid vapor
- Meets CSA Z94.4 and OH&ESD standards
0 ₫ 0.0 VND
3M 6001 organic vapor filter
3M-6001 (Mỹ-TQ)
- Dùng lọc hơi độc hữu cơ
- Đạt tiêu chuẩn CSA Z94.4 và OH&ESD
0 ₫ 0.0 VND
Toxic gas filter 3M 6006
Filter 6006 / 3M (USA-China)
- Used to filter air in mixed environments of many toxic gases such as organic toxic gas, inorganic toxic gas, acid, ammonia, methylamine, formaldehyde...
- Meets CSA Z94.4 and OH&ESD standards
0 ₫ 0.0 VND
Dust filter 2097 used with half mask 3M-6100
Phin 2097 / 3M
- Vật liệu lọc: Polypropylen
- Loại hạt lọc: Hạt gốc dầu và không dầu. Dùng bảo vệ đường hô hấp , trong môi trường nhiều bụi, không khí bị ô nhiễm, độc hại, ...
- Tương thích dòng mặt nạ: 6100, 6200, 7501, 6800,...
0 ₫ 0.0 VND
Dust filter 2091 used with half mask 3M-6100
Phin 2091 / 3M
- Vật liệu lọc: Polypropylen
- Loại hạt lọc: Hạt gốc dầu và không dầu. Bảo vệ đường hô hấp chống lại tiếp xúc với chì, amiăng, cadmium, asen và MDA. Phin lọc 2091 thường được sử dụng trong môi trường hàn, cắt mỏ hàn, hàn cắt kim loại.
- Tương thích dòng mặt nạ: 5000 , 6000 , 6500 , 7000 , 7500 , 7800S , FF-400
0 ₫ 0.0 VND
Russian synthetic filter 531 (A1B1E1K1) (pair of 2)
Filter Cartridge 531 / Sorbent (Rusia)*
- Use with Unix 1000, Unix 1100 semi-masks or Unix 5000 (old name MAG-2) and Unix 5100 full masks to create a complete synthetic toxic gas filtering respiratory protection device.
- Filters out organic toxic gases; inorganic (such as Cl2, H2S, HCN,...); SO2, acid and ammonia.
- The product meets and exceeds European standards EN 14387
0 ₫ 0.0 VND
Russian synthetic BMN filter 521 (A1B1E1) (pair of 2)
Synthetic Russian BMN filter 521*
- Use with UNIX semi-mask or MAG-2 full mask to create a complete synthetic toxic vapor filtering respiratory protection.
- Ability: filter organic toxic gas vapor (boiling point >650C); inorganic (such as Cl2, H2S, HCN,...); SO2 and acid.
0 ₫ 0.0 VND
Organic Russian BMN filter 502 (A2) (pair of 2)
DOTeco 120 / 502(A2) / Sorbent (Rusia)*
- Use with UNIX semi-mask or MAG-2 full mask to create a complete synthetic toxic vapor filtering respiratory protection.
- Capability : filtering hazardous substances in the form of vapors and gases with a boiling point above 65 ° C not exceeding 50 PEL at ambient temperatures from -40 ° C to + 40 ° C.
- Complies with EN 14387 standards
0 ₫ 0.0 VND
3M 1700 frame holds the 3744K dust filter for the 3100-3200 half mask
Nắp Giữ Tấm Lọc Bụi 3M™ 3700
- Dùng kết hợp với tấm lọc bụi 3M™ 3744K để sử dụng cho mặt nạ bảo vệ hô hấp sử dụng một phin lọc 3M™.
- Phù hợp sử dụng trong mài/Đóng bao/Gỗ/ Nông nghiệp/Hàn/Kim loại /hoạt động bụi bặm khác.
0 ₫ 0.0 VND
Russian dust filter P1R installed outside the UNIX filter box (pair of 2)
P1 RD / Sorbent (Rusia)*
- The filter is designed to protect the respiratory system when working in environments contaminated with different types of dust (aerosols).
- The filter is effective when the free oxygen concentration in the working area air is > 17% and the dust concentration (aerosol) is up to 200 mg/m3 and higher.
- Filter meets European standards EN 143:2000+A1:2006  with the highest filtration efficiency of P3 (99.95%).
- Reusable filter ( R symbol)  with dust protection ( D symbol).
- DOTeco P1 RD filter is used with full hoods UNIX 5000, UNIX 5100 and half hoods UNIX 1000, UNIX 1100 to filter dry dust and dust in high humidity conditions.
- Its operating temperature  ranges from -40 to + 40 °C.
0 ₫ 0.0 VND
Filter BB618B
R621 / Longdar - Đài Loan
- Kích thước: ∮ 70mm * H 34mm
- Phù hợp với mặt nạ: RM675, RM676
- Dùng cho lọc hơi hữu cơ, benzen, cacbon tetraclorua, thuốc trừ sâu axeton và sơn phun có độc tính thấp.
0 ₫ 0.0 VND
The 3M 774 cap holds the dust filter for the 3000 half mask
3M 774* / 3M-Mỹ
- Nắp giữ miếng lọc 3M 774 giữ được miếng lọc khi dùng với phin lọc 3M 3301K-100 / 3M 3301K-55
- Thiết kế nhỏ gọn, dễ thao tác và an toàn theo tiêu chuẩn 3M
-Ứng dụng trong phòng phun sơn, phun hóa chất, in ấn, lĩnh vực ô tô, nông nghiệp, đóng tàu, chế biến gỗ, xây dựng, chế biến kim loại và trong hóa dầu,....
0 ₫ 0.0 VND
The 3M 501 cap holds the dust filter for the 6000 half mask
Nắp giữ
- Dùng để giữ tấm lọc bụi 5N11 vào hộp lọc 3M 6001~6009
0 ₫ 0.0 VND