.
.
.
.
Đá cắt inox 105x1.0x16mm - Expert for Inox
- Mã SP: 2608901468
- Đường kính ngoài: 105mm
- Đường kính trong: 16mm
- Độ dày: 1mm
0 ₫ 0.0 VND
Đá cắt inox 105x1.0x16mm - Standard for Inox
- Mã SP: 2608603413
- Đường kính ngoài: 105mm
- Đường kính trong: 16mm
- Độ dày: 1mm
0 ₫ 0.0 VND
Đá cắt inox 125x1x22.2mm - Expert for Inox
- Mã SP: 2608600549
- Đường kính ngoài: 125mm
- Đường kính trong: 22.2mm
- Độ dày: 1mm
0 ₫ 0.0 VND
Đá cắt inox 125x2x22.2mm - Expert for Inox
- Mã SP: 2608600094
- Đường kính ngoài: 125mm
- Đường kính trong: 22.2mm
- Độ dày: 2mm
0 ₫ 0.0 VND
Đá cắt inox 150x1.6x22mm - Expert for Inox
- Mã SP: 2608603405
- Đường kính ngoài: 150mm
- Đường kính trong: 22mm
- Độ dày: 1.6mm
0 ₫ 0.0 VND
Đá cắt inox 180x2x22.2mm - Expert for Inox
- Mã SP: 2608600095
- Đường kính ngoài: 180mm
- Đường kính trong: 22.2mm
- Độ dày: 2mm
0 ₫ 0.0 VND
Đĩa cắt sắt kim cương 100mm
- Mã SP: 2608900531
- Đường kính ngoài: 105mm
- Đường kính lỗ trục: 20mm và lông đền chuyễn 16mm
- Độ dày lưỡi: 8mm
- Ứng dụng: cắt đa năng các loại vật liệu
0 ₫ 0.0 VND
Đá cắt 100x1.2x16mm (sắt) - Standard for Metal
- Mã SP: 2608600266
- Đường kính ngoài: 100mm
- Đường kính trong: 16mm
- Độ dày lưỡi: 1.2mm
0 ₫ 0.0 VND
Lưỡi cưa gỗ 85x15mm T20 Bosch - 2608643071
- Mã SP: 2608643071
- Đường kính lưỡi cưa: 85mm
- Đường kính cốt: 15mm
- Số lượng răng: 20 răng
0 ₫ 0.0 VND
Lưỡi cưa gỗ 100mm T40 Bosch - 2608642967
- Mã SP: 2608642967
- Đường kính lưỡi cưa: 100mm
- Đường kính cốt: 20mm
- Số lượng răng: 40 răng
0 ₫ 0.0 VND
Lưỡi cưa gỗ 110x20mm T40 Bosch - 2608644190
- Mã SP: 2608644190
- Đường kính lưỡi cưa: 110mm
- Đường kính cốt: 20mm
- Số lượng răng: 40 răng
- Độ dày răng: 1.8 mm
- Độ dày lưỡi: 1.0 mm
0 ₫ 0.0 VND
Lưỡi cưa gỗ 125x20mm T40 Bosch - 2608644191
- Mã SP: 2608644191
- Đường kính lưỡi cưa: 125mm
- Đường kính cốt: 20mm
- Số lượng răng: 40 răng
- Độ dày răng: 1.8 mm
- Độ dày lưỡi: 1.0 mm
0 ₫ 0.0 VND
Lưỡi cưa gỗ 160x25.4mm T40 Bosch - 2608642971
- Mã SP: 2608642971
- Đường kính lưỡi cưa: 160mm
- Đường kính cốt: 25.4mm
- Số lượng răng: 40 răng
- Chiều dày thân đĩa: 1.4 mm
- Chiều dày phần hợp kim: 2mm
0 ₫ 0.0 VND
Lưỡi cưa gỗ 160x25.4mm T60 Bosch - 2608642972
- Mã SP: 2608642972
- Đường kính lưỡi cưa: 160mm
- Đường kính cốt: 25.4mm
- Số lượng răng: 60 răng
- Chiều dày thân đĩa: 1.4 mm
- Chiều dày phần hợp kim: 2mm
0 ₫ 0.0 VND
Lưỡi cưa gỗ 184x25.4mm T30 Bosch - 2608642983
- Mã SP: 2608642983
- Đường kính lưỡi cưa: 184mm
- Đường kính cốt: 25.4mm
- Số lượng răng: 30 răng
- Chiều dày thân đĩa: 1.4 mm
- Chiều dày phần hợp kim: 2mm
0 ₫ 0.0 VND
Lưỡi cưa gỗ 184x25.4mm T40 Bosch - 2608642984
- Mã SP: 2608642984
- Đường kính lưỡi cưa: 184mm
- Đường kính cốt: 25.4mm
- Số lượng răng: 40 răng
- Chiều dày thân đĩa: 1.4 mm
- Chiều dày phần hợp kim: 2mm
0 ₫ 0.0 VND
Lưỡi cưa gỗ 184x25.4mm T60 Bosch - 2608642985
- Mã SP: 2608642985
- Đường kính lưỡi cưa: 184mm
- Đường kính cốt: 25.4mm
- Số lượng răng: 60 răng
- Chiều dày thân đĩa: 1.4 mm
- Chiều dày phần hợp kim: 2mm
0 ₫ 0.0 VND
Lưỡi cưa gỗ 235x30mm T40 Bosch - 2608642999
- Mã SP: 2608642999
- Đường kính lưỡi cưa: 235mm
- Đường kính cốt: 30mm
- Số lượng răng: 40 răng
- Chiều dày lưỡi: 1.5 mm
- Chiều dày răng: 2.2mm
0 ₫ 0.0 VND
Lưỡi cưa gỗ 235x30mm T60 Bosch - 2608643000
- Mã SP: 2608643000
- Đường kính lưỡi cưa: 235mm
- Đường kính cốt: 30mm
- Số lượng răng: 60 răng
- Chiều dày lưỡi: 1.5 mm
- Chiều dày răng: 2.2mm
0 ₫ 0.0 VND
Lưỡi cưa gỗ 254x25.4mm T40 Bosch - 2608643001
- Mã SP: 2608643001
- Đường kính lưỡi cưa: 254mm
- Đường kính cốt: 25.4mm
- Số lượng răng: 40 răng
- Chiều dày thân đĩa: 1.8mm
- Chiều dày phần hợp kim: 2.5mm
0 ₫ 0.0 VND