.
.
.
.
Mũi đục nhọn SDS-MAX 17x600mm Bosch - 1618600012
- Mã SP: 1618600012
- Chiều dài: 600mm
- Đường kính mũi: 17mm
- Chuôi: SDS Max
0 ₫ 0.0 VND
Mũi đục bản SDS-MAX 50x350mm (tự mài) Bosch - 2608690097
- Mã SP: 2608690097
- Chiều dài: 350mm
- Đường kính mũi: 50mm
- Chuôi: SDS Max
0 ₫ 0.0 VND
Mũi đục nhọn HEX 17x280mm Bosch - 2608684884
- Mã SP: 2608684884
- Chiều dài: 280mm
- Đường kính mũi: 17mm
0 ₫ 0.0 VND
Mũi đục dẹt HEX 17x280mm Bosch - 2608684885
- Mã SP: 2608684885
- Chiều dài: 280mm
- Đường kính mũi: 17mm
- Các máy đục phù hợp: GSH 5X, GSH 5, GSH 388, GSH 388X
0 ₫ 0.0 VND
Mũi đục nhọn HEX 30x400mm Bosch - 2608690111
- Mã SP: 2608690111
- Chiều dài: 400mm
- Đường kính mũi: 30mm
0 ₫ 0.0 VND
Mũi khoan kim cương 6mm Bosch - 2608599049
- Mã SP: 2608599049
- Đường kính mũi: 6mm
- Khoan gạch cứng và siêu cứng
0 ₫ 0.0 VND
Mũi khoan kim cương 8mm Bosch - 2608599050
- Mã SP: 2608599050
- Đường kính mũi: 8mm
- Khoan gạch cứng và siêu cứng
0 ₫ 0.0 VND
Mũi khoan kim cương 10mm Bosch - 2608599051
- Mã SP: 2608599051
- Đường kính mũi: 10mm
- Khoan gạch cứng và siêu cứng
0 ₫ 0.0 VND
Mũi khoan kim cương 12mm Bosch - 2608599052
- Mã SP: 2608599052
- Đường kính mũi: 12mm
- Khoan gạch cứng và siêu cứng
0 ₫ 0.0 VND
Bộ 3 Mũi khoan kim cương 6+6+8mm Bosch - 2607011626
- Mã SP: 2607011626
- Đường kính mũi: 6-6-8mm
- Khoan gạch cứng và siêu cứng
0 ₫ 0.0 VND
Mũi khoan gạch cứng Hex-9 (5x90) Bosch - 2608579505
- Mã SP: 2608579505
- Kích thước: 5x90mm
- Khoan gạch cứng và siêu cứng
0 ₫ 0.0 VND
Mũi khoan gạch cứng Hex-9 (6x90) Bosch - 2608579506
- Mã SP: 2608579506
- Kích thước: 6x90mm
- Khoan gạch cứng và siêu cứng
0 ₫ 0.0 VND
Mũi khoan gạch cứng Hex-9 (8x90) Bosch - 2608579508
- Mã SP: 2608579508
- Kích thước: 8x90mm
- Khoan gạch cứng và siêu cứng
0 ₫ 0.0 VND
Bộ 3 Mũi khoan gạch cứng Hex-9 (5/6/8) Bosch - 2608579511
- Mã SP: 2608579511
- Chiều dài: 90mm
- Đường kính: 5-6-8mm
- Khoan gạch cứng và siêu cứng
0 ₫ 0.0 VND
Mũi khoan đa năng Hex-9 (5 mũi 4/5/6/6/8) Bosch - 2608589530
- Mã SP: 22608589530
- Chiều dài: 90mm
- Đường kính: 4/5/6/6/8mm
- Khoan gạch cứng và siêu cứng
0 ₫ 0.0 VND
Mũi khoan đa năng Hex-9 (3x45x90) Bosch - 2607002773
- Mã SP: 2607002773
- Chiều dài: 90mm
- Đường kính: 3mm
- Chuôi: Lục giác 1/4"
- Khả năng khoan: 45mm
0 ₫ 0.0 VND
Mũi khoan đa năng Hex-9 (4x45x90) Bosch - 2607002774
- Mã SP: 2607002774
- Chiều dài: 90mm
- Đường kính: 4mm
- Khả năng khoan: 45mm
0 ₫ 0.0 VND
Mũi khoan đa năng Hex-9 (5x50x100) Bosch - 2607002775
- Mã SP: 2607002775
- Chiều dài: 100mm
- Đường kính: 5mm
- Khả năng khoan: 50mm
0 ₫ 0.0 VND
Mũi khoan đa năng Hex-9 (5.5x60x100) Bosch - 2607002776
- Mã SP: 2607002776
- Chiều dài: 100mm
- Đường kính: 5.5mm
- Khả năng khoan: 60mm
0 ₫ 0.0 VND
Mũi khoan đa năng Hex-9 (6x60x100) Bosch - 2607002777
- Mã SP: 2607002777
- Chiều dài: 100mm
- Đường kính: 6mm
- Khả năng khoan: 60mm
0 ₫ 0.0 VND