.
.
.
.
Lưỡi cưa gỗ 254x25.4mm T60 Bosch - 2608643002
- Mã SP: 2608643002
- Đường kính lưỡi cưa: 254mm
- Đường kính cốt: 25.4mm
- Số lượng răng: 60 răng
- Chiều dày thân đĩa: 1.8mm
- Chiều dày phần hợp kim: 2.5mm
0 ₫ 0.0 VND
Lưỡi cưa gỗ 254x25.4mm T80 Bosch - 2608643003
- Mã SP: 2608643003
- Đường kính lưỡi cưa: 254mm
- Đường kính cốt: 25.4mm
- Số lượng răng: 80 răng
0 ₫ 0.0 VND
Lưỡi cưa gỗ 254x25.4mm T120 Bosch - 2608643005
- Mã SP: 2608643005
- Đường kính lưỡi cưa: 254mm
- Đường kính cốt: 25.4mm
- Số lượng răng: 120 răng
- Độ dày răng: 2.5 mm
- Độ dày lưỡi: 1.8 mm
0 ₫ 0.0 VND
Lưỡi cưa gỗ 254x30mm T40 Bosch - 2608643007
- Mã SP: 2608643007
- Đường kính lưỡi cưa: 254mm
- Đường kính cốt: 30mm
- Số lượng răng: 40 răng
- Độ dày răng: 2.5 mm
- Độ dày lưỡi: 1.8 mm
0 ₫ 0.0 VND
Lưỡi cưa gỗ 254x30mm T60 Bosch - 2608643008
- Mã SP: 2608643008
- Đường kính lưỡi cưa: 254mm
- Đường kính cốt: 30mm
- Số lượng răng: 60 răng
- Độ dày răng: 2.5 mm
- Độ dày lưỡi: 1.8 mm
0 ₫ 0.0 VND
Lưỡi cưa gỗ 254x30mm T80 Bosch - 2608643009
- Mã SP: 2608643009
- Đường kính lưỡi cưa: 254mm
- Đường kính cốt: 30mm
- Số lượng răng: 80 răng
- Độ dày răng: 2.5 mm
- Độ dày lưỡi: 1.8 mm
0 ₫ 0.0 VND
Lưỡi cưa gỗ 305x25.4mm T40 Bosch - 2608643021
- Mã SP: 2608643021
- Đường kính lưỡi cưa: 305mm
- Đường kính cốt: 25.4mm
- Số lượng răng: 40 răng
- Độ dày răng: 2.5 mm
- Độ dày lưỡi: 1.8 mm
0 ₫ 0.0 VND
Lưỡi cưa gỗ 305x30mm T40 Bosch - 2608643024
- Mã SP: 2608643024
- Đường kính lưỡi cưa: 305mm
- Đường kính cốt: 30mm
- Số lượng răng: 40 răng
- Độ dày răng: 2.5 mm
- Độ dày lưỡi: 1.8 mm
0 ₫ 0.0 VND
Lưỡi cưa gỗ 305x30mm T60 Bosch - 2608643025
- Mã SP: 2608643025
- Đường kính lưỡi cưa: 305mm
- Đường kính cốt: 30mm
- Số lượng răng: 60 răng
- Độ dày răng: 2.5 mm
- Độ dày lưỡi: 1.8 mm
0 ₫ 0.0 VND
Lưỡi cưa gỗ 305x30mm T100 Bosch - 2608643027
- Mã SP: 2608643027
- Đường kính lưỡi cưa: 305mm
- Đường kính cốt: 30mm
- Số lượng răng: 100 răng
- Độ dày răng: 2.5 mm
- Độ dày lưỡi: 1.8 mm
0 ₫ 0.0 VND
Lưỡi cưa gỗ 356x30mm T30 Bosch - 2608643032
- Mã SP: 2608643032
- Đường kính lưỡi cưa: 356mm
- Đường kính cốt: 30mm
- Số lượng răng: 30 răng
- Độ dày răng: 3.5 mm
- Độ dày lưỡi: 2.5 mm
0 ₫ 0.0 VND
Lưỡi cưa gỗ 356x30mm T60 Bosch - 2608643033
- Mã SP: 2608643033
- Đường kính lưỡi cưa: 356mm
- Đường kính cốt: 30mm
- Số lượng răng: 60 răng
- Độ dày răng: 3.5 mm
- Độ dày lưỡi: 2.5 mm
0 ₫ 0.0 VND
Lưỡi cưa gỗ 356x30mm T80 Bosch - 2608643034
- Mã SP: 2608643034
- Đường kính lưỡi cưa: 356mm
- Đường kính cốt: 30mm
- Số lượng răng: 80 răng
- Độ dày răng: 3.5 mm
- Độ dày lưỡi: 2.5 mm
0 ₫ 0.0 VND
Mũi đục nhọn SDS-PLUS 22x250mm Bosch - 2609390576
- Mã SP: 2609390576
- Chiều dài: 250mm
- Đường kính mũi: 22mm
- Chuôi: SDS Plus
0 ₫ 0.0 VND
Mũi đục dẹt SDS-PLUS 20x250mm Bosch - 2609390394
- Mã SP: 2609390394
- Chiều dài: 250mm
- Đường kính mũi: 20mm
- Chuôi: SDS Plus
0 ₫ 0.0 VND
Mũi đục dẹt SDS-PLUS 22x160mm Bosch - 2608690122
- Mã SP: 2608690122
- Chiều dài: 160mm
- Đường kính mũi: 22mm
- Chuôi: SDS Plus
0 ₫ 0.0 VND
Bộ 10 mũi đục nhọn SDS-MAX 25x400mm Bosch chống rỉ - 2608690231
- Mã SP: 2608690231
- Chiều dài: 400mm
- Đường kính mũi: 25mm
- Chuôi: SDS Max
0 ₫ 0.0 VND
Bộ 10 mũi đục dẹt SDS-MAX 400mm Bosch chống rỉ - 2608690233
- Mã SP: 2608690233
- Chiều dài: 400mm
- Đường kính mũi: 25mm
- Chuôi: SDS Max
0 ₫ 0.0 VND
Bộ 10 Mũi đục nhọn R-Tec 400mm Bosch - 2608690168
- Mã SP: 2608690168
- Chiều dài: 400mm
0 ₫ 0.0 VND
Bộ 10 Mũi đục dẹt R-Tec 25x400mm Bosch - 2608690166
- Mã SP: 2608690166
- Chiều dài: 400mm
- Đường kính mũi: 25mm
0 ₫ 0.0 VND